Fundacja UNISTART

Fundament  UNISTART

Stosując fałszywe modele otaczającej nas rzeczywistości, podejmujemy błędne decyzje, a te jedynie pogłębiają chaos wokół nas.

W drugiej dekadzie XXI wieku  narasta w nas przekonanie, że zagubiliśmy ludzką mądrość. Mądrość, która jest czymś więcej niż sama wiedza. Niewątpliwie, ludzka mądrość powinna się przejawiać w  modelach społecznych, realistycznie opisujących przyszłość. Tymczasem, pomimo błyskotliwych osiągnięć nauki, wokół nas narasta chaos. Stare modele społeczne, praktykowane przez ludzkość, zawodzą, a nowe projekty często przerażają.

Fundacja UNISTART powstała dla budowy umysłu społecznego, w środowisku którego zostanie wykreowany globalny rozum. Wykorzystując Internet, ludzkość musi spożytkować inteligencję jednostek, aby zbudować globalną strukturę aktywnych umysłów, które, współpracując, będą zdolne kreować zarówno syntezy wiedzy jak i sprawne modele społecznej aktywności.

Co niezwykle ważne, Internet jest w stanie przywrócić rozrastającym się populacjom ludzkim zdolność współuczestnictwa w podejmowaniu decyzji. Oznacza to możliwość powrotu demokracji bezpośredniej. Sprawne modele społeczne muszą bowiem być uzgodnione przez szerokie rzesze obywateli, zainteresowanych zrównoważonym rozwojem ziemskiego globu.

Rozbudowa narzędzi służących demokracji bezpośredniej, niezbędnego mechanizmu umysłu społecznego, jest także zadaniem Fundacji UNISTART.

Cele

Fundacja UNISTART ma dwa zasadnicze cele:

        1. aktualizowanie syntezy ludzkiej wiedzy w formacie dostępnym przeciętnemu umysłowi,

       2. budowanie sprawnych modeli życia społecznego w dynamicznie zmieniających się realiach XXI wieku na Ziemi.

Ponieważ przeszłość jest prologiem przyszłości, naszą syntezę przeszłości nazwaliśmy PROLOG. Jej pierwotną wersją jest PROLOG autorstwa Stanisława Gieronia. Publikowane okresowo, kolejne wersje PROLOGU, będą już z założenia dziełem umysłu społecznego.

Efektem działania umysłu społecznego powinien być Globalny Rozum Społeczny - United State of Ratio – UNISTART. To w nim swe siedlisko odnajdzie ogólnoludzka mądrość. Mądrość, która umożliwi budowanie sprawnych modeli społeczeństw przyszłości, opartych na zrozumieniu przeszłości. Modeli politycznych, ekonomicznych czy społecznych. Modeli w liczbie mnogiej również dlatego, że nigdy nie będziemy tacy sami. Dualizm jest podstawowym mechanizmem działania ewolucji i to on właśnie będzie zawsze dzielił nas na skonfliktowane grupy interesów. Zadaniem Globalnego Rozumu Społecznego stanie się więc odnajdowanie Equilibrium – punktu chwilowej równowagi pomiędzy dynamicznie zmieniającymi się przeciwieństwami.

Od zawsze największym wyzwaniem człowieka pozostaje przyszłość. Wyzwania, które niesie, mogą przerażać! Jednak musimy zdać sobie sprawę, że mamy tylko siebie i nikt za nas przyszłości nie oswoi. Nie ulegajmy więc panice, bo nasze umysły same stanowią przepotężną energię. Taką, która zdolna jest pokierować losami Ziemi. Czy będziemy potrafili skorzystać z synergii naszych indywidualnych umysłów? Czy, połączeni „online”, jesteśmy w stanie zorganizować wielki umysł społeczny? Czy wypracujemy mechanizmy jego działania i odnajdziemy Equilibrium? Czy wypracujemy niezbędne procedury reagujące na niestabilności?

Jaki będzie efekt naszej pracy - nie wiemy. Ale podejmijmy wyzwanie!

Narzędzia

Siedliskiem Globalnego Rozumu będzie UNISTART - platforma internetowa kolejnej generacji.

Dzisiejszy Internet nadal przypomina wielki ściek, w którym czysta woda niesie ogromne ilości śmieci. Zanurzenie się w tym medium często frustruje, gdyż z polowania na wartościowe treści nierzadko wracamy z pustymi rękami. To raczej uczęszczane wyszukiwarki polują na nas, niźli służą nam w prostym znajdowaniu pożądanych treści. A internetowe społeczności? Web 1.0 uwolnił ukryte emocje, które w początkowo anonimowym świecie Internetu zaowocowały choćby bezkarną wulgarnością na internetowych forach. Web 2.0, zachęcając do umieszczania treści wytwarzanych przez nas samych, sprowokował nasz ekshibicjonizm. Znów emocje i podtrzymujące je narracje zdominowały społeczności Facebook’a czy Tweeter’a. Pora więc na Web 3.0, który pozostawi za sobą nasze ciała i ich emocje. Najwyższy czas, aby racjonalną ludzką społeczność utworzyły nasze umysły. Zacznijmy budować intuicyjnie przeszukiwaną przestrzeń, w której zgromadzimy posiadaną wiedzę i zaczniemy się uczyć, jak wykorzystywać ją z pożytkiem dla ludzkości.

Mamy kilku faworytów pomiędzy nowymi projektami społeczności internetowych działających na otwartych kodach źródłowych czy też wykorzystujących technologię blockchain w mechanizmach demokracji bezpośredniej. 

Niezbędnym narzędziem współpracującym z platformą umysłu społecznego UNISTART jest semantyczna wyszukiwarka agregująca i selekcjonująca informację oraz wiedzę, nosząca nazwę Globestreets. Globestreets jest mechanizmem porządkującym komunikację pomiędzy wszystkimi placami, rogami ulic czy zaułkami miast i wiosek naszego świata. Ułatwia przedstawianie swojego punktu widzenia bez zagłuszania istotnych komunikatów powodzią nieistotnych informacji. Realność przekazu oraz wielość źródeł i punktów widzenia wspomagać będzie działanie Globalnego Rozumu Społecznego.