Fragmenty PROLOGU

FRAGMENTY TOMU II

[...]

Cóż w owym czasie działo się u Hellenów? Otóż groźba perskiej inwazji tym razem podziałała na wyobraźnię kłótliwych demokratów. Wielu Greków, będących na służbie u perskiego króla, donosiło o przygotowaniach do wojny, a i nie brakło też bezpośrednich znaków, takich na przykład, jak przekopywanie przez poddanych króla perskiego kanału przez przylądek Atos, miejsce wcześniejszej klęski perskiej floty. Jesienią 481 roku p.n.e. przedstawiciele planet zdecydowanych na walkę z Persami spotkali się w Sparcie. Zaproszenie wystosowali Lacedemończycy, mając poparcie Aten. Zgromadzeni zgodzili się zaprzestać wszelkich sporów między sobą i zawiązać przymierze. Wyprawiono posłańców do Argos, na Kretę i do Syrakuz z prośbą o przyłączenie się. Wiosną 480 roku p.n.e. sprzymierzeńcy spotkali się na Istmie, w pół drogi pomiędzy Grecją kontynentalną a Peloponezem. Ostatecznie ustalono, iż zawiązany zostanie Związek Hellenów.

Choć to Sparta była inicjatorem demokratycznej konsolidacji na wyższym poziomie, choć to siły Związku Peloponeskiego stanowiły trzon sił Związku Helleńskiego, to jednak dalekowzroczna w tym wypadku Sparta nie proponowała innym greckim planetom przyłączenia się do Symmachii. Wybrała nowy twór, nową instytucję, która miała znacznie większe szanse na konsolidację greckich demokracji niźli łączona ze spartańską hegemonią Symmachia. Początek V wieku p.n.e. zapowiadał się dla greckiej jedności znakomicie.

Organem zarządzającym Związku Helleńskiego stał się Kongres Hellenów. W Kongresie uczestniczyli delegaci planet Związku. Każda planeta miała jeden głos, a decydowała większość. Kongres miał szerokie uprawnienia do podejmowania działań dyplomatycznych i militarnych, ale otrzymał również moc sądzenia planet za ich współpracę z wrogiem, zarządzania finansami Związku czy podejmowania uchwał o charakterze religijnym. Początkowo Związek liczył 31 członków. Najbardziej wpływowe było stronnictwo Sparty i planet jej Symmachii. Istotną wagę miały Ateny ze swoimi kleruchiami z Chalkis i niezawodnymi poplecznikami Platejami i Tespiami oraz Korynt z niektórymi swoimi koloniami. Trzon armii lądowej Związku stanowiły wojska peloponeskie, trzon floty dostarczyły Ateny i pobliskie nadmorskie planety. Związek był w stanie wystawić blisko czterdzieści tysięcy hoplitów, siedemdziesiąt tysięcy lekkozbrojnej piechoty, czterysta trier i nieco mniej pentekonter. Praktycznie nie dysponowano konnicą. Sparta zapewniła sobie dowództwo zarówno nad siłami lądowymi jak i morskimi. Głównodowodzący Spartiata odbywał narady z dowódcami sprzymierzonych oddziałów, lecz jego decyzje nie podlegały dyskusji. Fakt, że ponad trzydzieści planet zgodziło się oddać swe wojska pod dowództwo Sparty, świadczy o ówczesnym autorytecie Lacedemonu. Uczyniono tak, mając w pamięci świeże jeszcze zwycięstwo Ateńczyków nad Persami pod Maratonem. Ateńczycy zresztą domagali się jedynie dowództwa nad flotą, ale i tu ustąpili Spartiatom.

Poinformowani o wymarszu wrogiej armii, dobrze rozpoznawszy sposób jej poruszania się, Hellenowie postanowili bronić wąskich przejść na lądzie, blokując jednocześnie flotę wroga tak, aby nie wysadziła desantu na tyłach greckiej armii. Pierwotnie chciano zatrzymać perskie wojska w wąskiej dolinie Tempe, ale nie spełniała ona strategicznych założeń obrony. Wycofano się więc na Istm – przesmyk łączący Peloponez z kontynentem – od dawna uważany za nieprzekraczalną linię obrony. Dopiero w ostatniej chwili obsadzono strategiczny wąwóz pod Termopilami, prowadzący do Beocji i Attyki, przez który armia perska musiała przejść. Lecz na tę okoliczność zdołano sformować jedynie straż przednią armii. Zebranie głównych sił planowano jak zwykle po żniwach i związanych z nimi świętach.    

Tymczasem wróg nie myślał czekać na otwarcie się okienka czasowego, w którym Grecy zwykli byli prowadzić swe bratobójcze wojenki. W początkach sierpnia 480 roku p.n.e. przeogromna, jak na owe czasy, pięćsettysięczna armia perska stała u wrót wąwozu termopilskiego. Przesmyku broniły wojska Związku Helleńskiego w sile 6000-7000 hoplitów. Była to owa przednia straż pod dowództwem spartańskiego króla Leonidasa. Mówimy oczywiście tylko o wojskach lądowych, bo na morzu 271 greckich trier zajęło pozycję koło przylądka Artemizjon, będąc w zasięgu wzroku hoplitów Leonidasa. Kserkses nie wierzył, że wobec takiej dysproporcji sił Grecy podejmą walkę. Czekał z atakiem cztery dni, przekonany, że przerażeni jego potęgą Hellenowie wycofają się.

Trudno wysłowić siłę charakterów greckich obywateli, przez długie cztery dni oczekujących ataku nieprzyjaciela! Przed sobą, na lądzie i na morzu, widzieli przerażające swą liczebnością siły wroga. Ta pokrywająca całą ziemię i wodę potęga miała za chwilę runąć na nich, na garstkę obrońców. Myśl o ucieczce czy poddaniu się była przemożna i wielu jej ulegało. Lecz mimo sporów, co czynić, wsparci spokojną odwagą Leonidasa wytrwali na swych pozycjach!

Siły morskie Greków nie pozostawały może w tak dużej dysproporcji do floty perskiej jak straż przednia greckich wojsk do armii Kserksesa, ale i tak cud jedynie mógł je ocalić. Na to pozostawało greckim marynarzom liczyć i … nie zawiedli się! Bogowie wiatru i morza znów zdziesiątkowali perską flotę w krytycznych momentach bitewnych. Szachując Persów i walcząc z nimi, greckie triery mimo perskiej przewagi nie dopuściły do wysadzenia desantu na tyłach wąwozu. Głównie na skutek silnego wiatru i burz Persowie stracili kilkaset swoich okrętów. Ale prawdziwie wiekopomne rzeczy działy się w wąskim wówczas na 15 metrów i długim na półtora kilometra wąwozie termopilskim.

Od strony Persów hoplici zbudowali mur, gdy drugi koniec wąwozu był naturalnie zwężony do dwóch metrów. Kserkses, rzucając do walki swych żołnierzy, nie zdawał sobie sprawy, z jaką determinacja walczyć będą obrońcy. Grecy, wielbiciele odmaterialnej mechaniki, poruszali się w wąwozie jak tłok w cylindrze – cofali się i nacierali z miażdżącą siłą. Wykorzystując swe zdyscyplinowanie i potęgę uderzenia zwartego szeregu, wciąż wymieniając przednie oddziały, zwycięsko odpierali ataki przerażająco licznego wroga. Przez dwa dni Persowie złożyli hekatombę ofiar ze swych doborowych oddziałów.

Trudno zgadnąć, czy nieudane ataki poderwałyby ostatecznie morale perskich żołnierzy, jeśliby grecki opór trwał dłużej. Jednak znalazł się zdrajca Efialtes, który doniósł Kserksesowi o górskiej ścieżce, pozwalającej obejść greckie pozycje. Leonidas wiedział o niej i dla bezpieczeństwa odesłał do jej obrony oddział Focejczyków. Ci jednak, zaskoczeni przez „nieśmiertelnych”, popełnili błąd taktyczny, cofając się na szczyt, gdyż spodziewali się walki na śmierć i życie. Persom nie o to jednak chodziło. Pędem minęli Focejczyków, dążąc do okrążenia walczących poniżej greckich wojsk. Pozycja w wąwozie termopilskim była stracona.

Wobec takiej odmiany losu Leonidas odesłał większość swej armii do dalszej dyspozycji Związku Helleńskiego, zanim Persowie zeszli z gór. Sam pozostał ze Spartiatami i Tebanami. Rozkazu nie usłuchali także hoplici z Tespiów i wieszczek Megistas. Pozostało raptem około tysiąca Hellenów.

Leonidas wiedział, co czyni. Doskonale rozumiał, że nieprzyjaciel wejdzie do Attyki, a może i na Peloponez, a Związek będzie musiał podjąć nierówną walkę w mniej sprzyjającym dla siebie terenie niż wąwóz termopilski. Wtedy liczyć się będzie każdy żołnierz. Szkoda było tracić kilka ich tysięcy w przegranej bitwie. Z odwrotnych powodów Leonidas zatrzymał Teban. Bowiem Teby od dawna medyzowały, a Leonidas wolał Teban poświęcić razem ze Spartiatami niźli pozwolić im odejść, aby później mogli wesprzeć Persa. Byli zbyt dobrymi żołnierzami.

Leonidas pozostał jednak w wąwozie nie tylko dlatego, że Spartiaci nie cofają się z pola bitwy. Otóż Pytia, która dziwnie usiłowała zachować bezstronność w konflikcie z Persami, nie przekazała dobrych wróżb. Sparcie odpowiedziała, że albo nieprzyjaciel zdobędzie Peloponez, albo jej król padnie w boju. Doborowy oddział trzystu Spartiatów szedł na wojnę z tą przepowiednią. Wszyscy mieli już męskich potomków, bo wiedziano czego się od nich oczekuje. A oni – ze spokojem wypełnili swój los. Poświęcili własne życie dla swej planety, dla swych sióstr i braci, dla Hellenów i Hellady.

Z pełną pogardą dla wroga i śmierci, otoczony Leonidas wyszedł z wąwozu i rozwinął swe oddziały, uderzając na szykujące się do kolejnego szturmu wojska perskie. Raz jeszcze Grecy siali popłoch i zniszczenie. Ich kunszt wojenny nie miał sobie równych.

Prawa grawitacji obowiązują jednak w każdym zakątku Kosmosu. Liczebność wojsk perskich była przytłaczająca. Leonidas padł na początku boju, bo jak przystało na lacedemońskiego króla, pierwszy szedł do ataku i ostatni z bitwy powracał. Nad jego trupem cztery razy przetoczyła się walka, po czym Spartiaci unieśli ciało króla i cofnęli się za mur. Nie poszli z nimi Tebanie, którzy, widząc śmierć Leonidasa, złożyli broń. Choć wielu ocaliło głowy, to resztę swego życia spędzili ze znamieniem królewskim, jakie rozgniewany Kserkses kazał im wypalić za walkę przeciw niemu.

Gdy brano do niewoli Teban, na nieodległym wzgórzu, w zgiełku bitwy wybrzmiewał ostatni akord chwały helleńskiej demokracji. Kiedy połamały się włócznie i miecze, Spartiaci walczyli rękami i zębami. Wraz z Tespijczykami, swymi nieugiętymi braćmi w hellenizmie, zewsząd otoczeni stawiali opór do ostatniego.

Bitwa w wąwozie już zamierała, kiedy rozpoczęło się kolejne starcie na morzu. Pod wieczór przerwano walkę. Połowa greckich okrętów nie była już zdolna do jej kontynuowania. Ale straty Persów były znacznie większe. W nocy greccy dowódcy, zawiadomieni o zdobyciu wąwozu termopilskiego, wymknęli się Persom, odholowując swoje uszkodzone okręty i dziesiątki kadłubów zdobytych na nieprzyjacielu.

Następnego dnia o poranku droga do greckiego matecznika stała przed Kserksesem otworem.

Czy wchodził tam z lekkim sercem? Jego potężna armia maszerowała znad cieśnin Hellespontu przez pięć miesięcy, aby bić się przez trzy ostatnie dni. Po tych kilkudziesięciu godzinach Pers nie miał już połowy swojej floty, a w wąwozie legło dwadzieścia tysięcy najlepszych królewskich żołnierzy! Tymczasem Grecy nadal dysponowali flotą zdolną przeciwstawić się perskiej, a pod Termopilami stracili jedynie dwa tysiące hoplitów i dwa tysiące lekkozbrojnych.

Trudno przecenić termopilskie dzieło Greków! Założenia Związku Helleńskiego zrealizowane z niesamowitą determinacją lśnią jak najpiękniejszy diament. Legenda bitwy stała się natychmiast powszechnie akceptowanym i podziwianym symbolem, który stanowił niezwykle cenne spoiwo demokratycznego świata. To jeszcze jedna cecha demokracji – uniwersalne symbole. O ile symbole władzy autokratycznej noszą zazwyczaj cechy indywidualizmu autokratów, ich dynastii czy zalet konkretnego, wiernego im narodu, o tyle symbole demokracji mają wymowę uniwersalną. Poświęcenie życia dla władcy, dynastii czy innych wąskich interesów, nie ma takiego oddźwięku, jak poświęcenie małej grupy obywateli dla dobra demokratycznego ogółu. Szczególnie postawa Spartiatów dawała niezwykły, kryształowo czysty przykład wychowania obywatelskiego. Przez tysiąclecia trzystu Lacedemończyków było i pozostaje symbolem wolności, symbolem należącym do wszystkich wolność kochających ludów na całym świecie. Wiele wieków później pisał poeta całkiem dzielnego narodu, który, zaprzepaściwszy swą nieco podobną do spartańskiej demokrację, trwał zgięty w niewoli po kolejnym nieudanym powstaniu:

Mnie od mogiły termopilskiej gotów
Odgonić legion umarłych Spartanów;
Bo jestem z krają smutnego Ilotów,
Z kraju – gdzie rozpacz nie sypie kurhanów,
Z kraju – gdzie zawsze po dniach nieszczęśliwych
Zostaje smutne pół-rycerzy – żywych.
 
Na Termopilach ja się nie odważę
Osadzić konia w wąwozowym szlaku.
Bo tam być muszą tak patrzące twarze,
Że serce skruszy wstyd – w każdym Polaku.
Ja tam nie będę stał przed Grecji duchem –
Nie – pierwej skonam, niż tam iść – z łańcuchem.
 
Na Termopilach – jaką bym zdał sprawę
Gdyby stanęli męże nad mogiłą
I pokazawszy mi swe piersi krwawe
Potem spytali wręcz: »Wiele was było?«
Zapomnij, że jest długi wieków przedział.
Gdyby spytali tak – cóż bym powiedział?
 
Na Termopilach, bez złotego pasa,
Bez czerwonego leży trup kontusza,
Ale jest nagi trup Leonidasa,
Jest w marmurowych kształtach piękna dusza;
I długo płakał lud takiej ofiary,
Ognia wonnego, i rozbitej czary”[1].

Czyn Greków spod Termopil, oczyszczony z narodowych i kulturowych emocji, stanowi uniwersalny symbol dążenia do demokratycznej wolności, odwiecznej cechy energii Wybuchu, motoru działania materialnych tworów.

Zazwyczaj jednak wolność materii zbyt łatwo definiowana jest jako jednoznaczna opozycja do przemożnej grawitacji, usiłującej zaprowadzić „właściwy” porządek Wszechświata. Grawitacji, która w rozległym Kosmosie potrafi swą siłą gromadzić olbrzymie, wysokoenergetyczne zbiorowiska, ale nie radzi sobie z kreacją niskoenergetycznych tworów materii o wielu stopniach swobody. Opozycja ta narzuca się sama, gdyż furtkę do wolności materii otworzył właśnie świat niskich energii, gdzie funkcjonują elastyczne boty o wielu stopniach swobody, złączone uzgodnieniami ustalonymi przez siły materii. Czy jednak niskoenergetyczne uzgodnienia mogłyby zaistnieć, gdyby nie było grawitacji?

Termopile pokazują w swej głębokiej warstwie powszechnie niedostrzeganą prawdę. W Kosmosie równowaga oznacza idealne zbalansowanie przeciwieństw. Przecież perfekcyjny oddział trzystu wolnych Spartiatów prowadzony był przez … króla! Miłujący demokratyczne uzgodnienia swą zwartość i niezłomność osiągali pod autokratycznym dowództwem! Nie pod dowództwem wybranego stratega czy kolegium strategów! Pod dowództwem króla! Idealne zbalansowanie autokracji i demokracji prowadziło do nowej jakości, przed którą musiały się ugiąć elitarne oddziały, zarządzającego największą, grawitacyjną siłą ówczesnego świata. Tego, który spodziewał się, że Grecy, ze względu na naturalną w demokracji kłótliwość, nie będą w stanie stworzyć zdatnej do obrony armii, a jeśli już, to ta rozsypie się ze strachu przed niewyobrażalną grawitacją jego wojsk. Tego, który uważał, że lęk przed władcą i razy biczem czynią jego wojsko niezwyciężonym. Tymczasem armia Persa, niezwykle liczna, lecz stanowiąca luźny konglomerat oddziałów zgromadzonych jedynie potężną grawitacją władcy, uległa perfekcyjnie zbalansowanemu, małemu oddziałowi Greków złączonych uzgodnioną przez nich, nieśmiertelną ideą wolności. Symbolicznie wygrało trzystu. Wygrali, choć wszyscy polegli. Tuż przed śmiercią ostatni z nich unieśli ciało Leonidasa, którego duch był z każdym do ostatka. Ani on ich nie opuścił, ani oni jego. Nie pojął tego Kserkses, który w zemście kazał pastwić się nad trupem poległego króla, w nim widząc przyczynę swojego nieszczęścia. Nie pojął, że każdy z trzystu był królem, a ich król jedynie prostym strażnikiem praw wolności trzystu. Nie pojął, że trzystu wolnych obywateli poświęciło swój indywidualizm, splotło go w mnogą jedność, którą samowładne rozkazy Leonidasa rozcinały gęste szeregi wrogów jak potężna włócznia. Elektromagnetyczna idea wolności związała trzystu z taką mocą, że nie były jej w stanie rozerwać ani lęk przed grawitacją władcy milionów, ani lęk przed grawitacyjną potęgą tysięcy jego żołnierzy.

Czyn trzystu pokazuje też sens Poświęcenia, jakie materia niejednokrotnie złożyła na ołtarzu wolności. Bo choć czas zatrzymał się dla trzystu, to trwał dalej dla tysięcy wolnych Hellenów. Poświęcenie trzystu było przykładem do naśladowania, przykładem, który zmienił bieg historii. Czyn trzystu odkształcił swą energią przemożną grawitację setek tysięcy, pokazał sposób, w jaki pozostała materia może się jej sprzeciwić. I sprzeciwiła się. Jak bowiem wyglądały dalsze losy wyprawy Kserksesa?

 

[1] J. Słowacki, Grób Agamemnona; Warszawa 1951

[...]

Nasze dotychczasowe obserwacje zasad działania energii Wszechświata wskazują jednoznacznie, że po gwałtownym rozszerzeniu swego władztwa, rzymska Republika musiała stanąć wobec jeszcze trudniejszej próby. Były nią wyzwania związane z koniecznością przeskalowania działalności, tym razem na znakomicie wyższym poziomie energetycznym. Na przełomie II i I wieku p.n.e. Republika funkcjonowała w miarę sprawnie już od czterystu lat. Lecz dopiero sto pięćdziesiąt lat temu Rzym po raz pierwszy wysłał wojska poza Italię, włączając w orbitę swego działania pierwszą zamorską prowincję – Sycylię. Ostatnie kilkadziesiąt lat było już inflacyjnym wybuchem rzymskiej aktywności, ogarniającym rozległe połaci wybrzeży całego Morza Śródziemnego. Niemal równolegle legiony zniszczyły Korynt, poniżając i zastraszając Grecję, zrównały z ziemią afrykański matecznik Kartaginy oraz przetrąciły kręgosłup ruchu oporu na Półwyspie Iberyjskim, zdobywając Numancję. Widzieliśmy, jak Rzym radził sobie na frontach wojen. Jak jednak gigantyczne rozszerzenie przestrzeni oddziaływania wpływało na budowę i funkcjonowanie instytucji Republiki?

Od pierwszych zamorskich podbojów do Italii zaczął płynąć strumień niewolników, złota i srebra, zboża i wszelkich innych dóbr, w tym dzieł sztuki. Owszem, Rzymianie ponosili ciężkie wyrzeczenia w krytycznych momentach wojen, ale szybko i wielokrotnie nadrabiali straty. Na wygranych wojnach korzystali obywatele i sprzymierzeńcy, choć oczywiście nie wszyscy jednakowo. Scypion Afrykański Młodszy (185-129 p.n.e.), zdobywca Kartaginy i Numancji, zostawił spadkobiercy trzydzieści dwa talenty srebra, gdy już w kilka lat później jego bratanek „[…] pierwszy ze wszystkich miał tysiąc talentów[1]. Gwałtownie powiększone majątki demoralizowały Rzymian z szybkością wyprzedzającą środki zaradcze, jakie instytucje Republiki usiłowały przedsięwziąć. We wcześniejszym okresie zdarzało się, że karano obywateli za zbytnie obnoszenie się z bogactwem lub rozrzutność. W 181 i 159 roku p.n.e. wprowadzono dwie ustawy o przekupstwie, usiłujące wyeliminować korupcję z życia politycznego. Lecz teraz obywatele szybko odkryli, że bogactwo zwalnia z przestrzegania prawa. Pieniądze stopniowo wzmacniały władzę nielicznych, a ta dawała uprzywilejowanej grupie bezkarność.

Reformy zgromadzeń ludowych i zjawiska migracyjne spowodowały, że podstawowym żywiołem wyborczym stali się obywatele zarejestrowani w tribus miejskich. W znacznej części byli to niedawni mieszkańcy wsi, którzy uciekli do miasta przed Hannibalem, pustoszącym przez wiele lat italską prowincję w celu ograniczenia Rzymowi naboru rekrutów do legionów. Szybko nabierał też tempa proces ubożenia wolnej ludności na skutek gwałtownego napływu niewolników, których prawie darmowa praca odbierała źródło utrzymania wolnym chłopom. Kuszeni atrakcjami miejskiego życia przenosili się więc do Rzymu. W mieście rolnicy nie przypominali już hardych plebejuszy z tribus wiejskich, którzy toczyli zażartą walkę z patrycjuszami. Do mas biednej ludności miejskiej dołączyli wkrótce wyzwoleńcy i imigranci. Ci również byli plastyczną masą gotową w każdej potrzebie wesprzeć swych bogatych patronów, którym winni byli wdzięczność.

Szybko bogacące się rody miały więc pole do popisu w kupowaniu sobie głosów na miejskich zgromadzeniach ludowych. Nowym sposobem kształtowania opinii obywateli stało się organizowanie rozrywek publicznych. Przed 220 rokiem p.n.e. takim świętem było wyłącznie jednodniowe ludi Romani. W owym roku uchwalono dodatkowo ludi Plebeii, a później jeszcze ludi Apollinares, Megalenses, Ceriales i Florales. Czas trwania obchodów wydłużono do pięciu, potem siedmiu, a nawet czternastu dni. Główne rozrywki świąt stanowiły wyścigi rydwanów na hipodromie oraz widowiska teatralne. Wkrótce „uatrakcyjniono” obchody zapasami i walkami gladiatorów oraz polowaniami na dzikie zwierzęta. Początkowo święta finansowano z państwowej kasy, lecz szybko sposobem na promowanie własnego nazwiska stało się współfinansowanie obchodów lub poszczególnych rozrywek przez urzędników i osoby prywatne. Tak przygotowywali się do kolejnych wyborów pretorzy i edylowie oraz co zamożniejsi obywatele kandydujący na urzędy w magistraturze.

Gwałtowne rozwarstwienie majątkowe i skupienie niewyobrażalnych dotąd fortun w rękach nielicznej garstki osób pozwoliło przejąć ster władzy w Republice najbogatszej grupie obywateli. W II wieku p.n.e. władza wymykała się ludowi z rąk. Republika, oparta w swej dojrzałej fazie na szerokich, demokratycznych podstawach, skręcała w stronę oligarchii. Głównym narzędziem politycznym nobiles, nowej rzymskiej klasy rządzącej, stał się senat. Teraz poszerzył on swe i tak już daleko idące prerogatywy uzyskane w czasie wojen z Kartaginą, dominując zupełnie zgromadzenia ludowe i przejmując kontrolę nad magistraturą. U początku II wieku p.n.e. senat w trzech czwartych składał się z plebejuszy, których znaczna część dostała się tam na skutek procesów poszerzania bazy demokracji, zachodzących w ewoluującym ustroju Republiki. Lecz od tego czasu przez kolejne sto lat w spisach senatorów pojawiło się raptem pięć nowych nazwisk. Zamknięto i uszczelniono ścieżki awansu dla zdolnych i ambitnych jednostek szybko rozrastającej się społeczności.

Jak to zazwyczaj bywa w takich sytuacjach, pierwotni beneficjenci nowych zjawisk, około dwudziestu pięciu rzymskich rodów, wykazało się krótkowzrocznością i pazernością, starając się nie stracić kontroli nad olbrzymimi dochodami możliwymi do uzyskania w nowo zdobytych przestrzeniach.

Najszybciej fortuny budowano w trakcie sprawowania urzędów w administracji poszczególnych prowincji, czerpiąc zyski z dostępnych tam źródeł. Republika starała się układać relacje z tubylcami w zdobytych prowincjach na zasadach federacyjnych, podobnie jak w Italii. Z tą zasadniczą różnicą, że mieszkańcy prowincji nie mieli obowiązku dostarczania żołnierzy, a za to obarczeni byli podatkami. Generalnie w relacjach z podbitymi ludami stosowano zasady traktatowe, obejmujące znane w Italii kategorie „przyjaciół” i „sprzymierzeńców” Rzymu. Wysokość trybutów nakładanych w traktatach przez senat na poszczególne krainy czy miasta była zróżnicowana i trudno dopatrzeć się jasnych reguł w tej materii. Mieszkańcy prowincji płacili bezpośredni podatek gruntowy (w monecie lub ustalonej części zbiorów) i podatki pośrednie od wypasu sztuki bydła na gruntach publicznych czy podatki portowe od przewozu towarów. Dochody Republiki stanowiły też czynsze dzierżawne od zagarniętej przez lud rzymski ziemi czy opłaty z tytułu koncesji na eksploatację kopalń. Republika nigdy nie przedstawiła tytułu do pobierania owych podatków. Później przyjęło się uważać, iż mają one pokrywać koszty związane z utrzymywaniem administracji i sił zbrojnych przynoszących prowincji pokój i porządek. Zawsze jednak trzymano się zasady, według której rzymska administracja prowincjonalna powinna pozostawać na minimalnym poziomie. Uzupełniał ją lokalny samorząd, do prac którego Rzymianie się nie wtrącali, jeśli spełniane były postanowienia traktatowe.

Rzymską administracją w prowincji kierował namiestnik. Co roku senat decydował, czy w konkretnej prowincji namiestnik ma służyć w randze konsula czy pretora. O tym, kto ma zarządzać prowincją, decydowali już konsulowie i pretorzy. Kadencja namiestnika trwała rok, lecz często była przedłużana do dwóch, a nawet trzech lat. Choć namiestnik miał bronić prowincji od zewnętrznego ataku i pilnować wewnętrznego w niej porządku oraz ściągać wyznaczone przez Republikę daniny, w praktyce namiestnicy szybko koncentrowali się na wzbogacaniu własnych kieszeni. Wymyślono wiele sposobów, aby lokalne samorządy zechciały płacić im za „zwolnienia” z nakładanych na nie dodatkowych obowiązków. Handlowano wyrokami sądowymi i chętnie przyjmowano złote wieńce w „podziękowaniu” za dobrze sprawowany urząd. Jak cynicznie mawiano, sprawowanie funkcji powinno trwać trzy lata, po to, aby w pierwszym – samemu się wzbogacić, w drugim – zebrać pieniądze na wynajęcie obrońców, a w trzecim – na łapówki dla sędziów w Rzymie, po oczywistym oskarżeniu o zdzierstwo, jakie z racji sprawowania urzędu w prowincji się pojawi. Wiele było w tym prawdy, bo choć dręczeni mieszkańcy prowincji zawsze mogli znaleźć i opłacić senatora, który zechciał oskarżyć w Rzymie zdziercę, to nieuczciwy namiestnik musiał co najwyżej udać się na czasową banicję, zatrzymując zagrabiony majątek.        

Zgromadzone pieniądze inwestowano w dwa podstawowe rodzaje działalności. Obydwa co prawda zakazane dla patrycjuszy, lecz kto tam obecnie zwracał uwagę na dawne prawa! Pierwszym było zaangażowanie się w działalność handlową, bankową czy obrót nieruchomościami. Dla niepoznaki robiono to przez podstawione firmy, często zarządzane przez zdolnych wyzwoleńców i niewolników. Drugim sposobem było nabywanie i dzierżawienie ziemi, prowadzące do tworzenie wielkich majątków ziemskich. Ziemię wykupywano od chłopów przenoszących się do miasta czy dzierżawiono państwową, jeszcze nie podzieloną. Wprawdzie obowiązywało wówczas prawo, że „[…] nikomu nie wolno posiadać więcej aniżeli 500 jugerów tej ziemi ani też wypasać na niej więcej aniżeli 100 sztuk większego bydła i 500 mniejszego[2], ale przymykano oko na jego łamanie. Gdy uprawa zboża na skutek konkurencyjnego importu z prowincji przestała być opłacalna, znaczną część areałów obsadzono oliwkami i winoroślą, przynoszącymi większe zyski. Prowadzono też intensywną hodowlę bydła i koni. Majątki aktywnych gospodarczo nobiles rosły bardzo szybko.

 


[1] Pliniusz, Historia naturalna IX.8; tłum. I. i K. Zawadzcy, Wrocław 2004; s.282

[2] Appian z Aleksandrii, Historia rzymska XIII.7, tłum. L.Piotrowicz, Wrocław 2004; s.611